GET /v1/event/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "meta": {
    "count": 27821,
    "next": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/?page=2",
    "previous": null
  },
  "data": [
    {
      "id": "kulturforum:aga4z4wrtu",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4z4wpxu/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:256/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:301/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:401/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-05T06:01:14.412165Z",
      "last_modified_time": "2022-07-05T06:01:14.412184Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-21T15:30:00Z",
      "end_time": "2022-07-21T15:30:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "utan",
        "origin_uid": "191"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Det börjar dra ihop sig till den årliga Vessörundån som går av stapeln 21.7 kl. 18:30 från Svenskborg, Vessövägen 191. Kom med och spring 10 km eller 7 km eller promenera 7 km. Anmälningen är mellan kl. 17-18:00. Efter målgång blir det glass och prisutdelning!&nbsp;</p>\n<p>Arrangör: Wessölandets ungdomsförening&nbsp;</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Vessörundån. Kom med och spring 10 km eller 7 km eller promenera 7 km. Anmälningen är mellan kl. 17-18. Efter målgång blir det glass och prisutdelning. ",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Wessölandets ungdomsförening "
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Vessörundån",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4z4wrtu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4vtnucu",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4vtntau/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:369/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:1/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:240/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:216/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:202/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "social_Eftermiddagsmusik",
          "link": "https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/evenemang/2022-07-22/eftermiddagsmusik",
          "language": "sv"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T20:01:27.588744Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T20:01:27.588765Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-22T13:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-22T13:30:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "sv",
        "origin_uid": "1166"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Sofia Lindroos och Inkeri Aittola uppträder med musik.&nbsp;</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Välkommen till en kort eftermiddagskonsert!",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Ekenäsnejdens svenska församling"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Eftermiddagsmusik",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4vtnucu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4vphhte",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4vphgvm/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:369/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:1/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:159/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:202/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T19:43:06.664304Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T19:43:06.664321Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-14T15:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-14T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "sv",
        "origin_uid": "1166",
        "accessibility_fysisk": "true"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Gräsbeck &amp;Clarissa uppträder med svenskt och engelskt samt olika sorters genrer</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Välkommen på en kväll med Gräsbeck &Clarissa!",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Strandbistron Bromarv"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Musik med Gräsbeck & Clarissa",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4vphhte/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4vnw5ty",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4vnw4wi/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:243/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:222/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:369/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:159/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "social_Antti kajander",
          "link": "https://idlewolf.net/en/trubaduuri-juhliin/",
          "language": "sv"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T19:36:31.123736Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T19:36:31.123759Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-16T16:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-16T16:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "fi",
        "origin_uid": "1166",
        "accessibility_fysisk": "true"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Antti Kajander uppträder med Blues. pop/rock &amp; jazz&nbsp;</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Välkommen på en kväll med Antti Kajander!",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Cafe .Bar spiltan"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Trubadur Antti Kajander",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4vnw5ty/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4vlr5g4",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4vlr4di/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:243/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:222/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:369/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:197/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:159/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T19:27:05.542630Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T19:27:05.542646Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-09T17:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-09T17:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "fi",
        "origin_uid": "1166",
        "accessibility_fysisk": "true"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Atte Härkönen uppträder med pop/rock genrens största hits från 50-talet fram tll idag.</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Välkommen på musik med Atte härkönen",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Cafe-Bar spiltan"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Musik med Atte Härkönen",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4vlr5g4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4vjdsy4",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4vjdrzi/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:243/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:222/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:401/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:369/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T19:16:23.894282Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T19:16:23.894299Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-09T15:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-09T19:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "utan",
        "origin_uid": "1166",
        "accessibility_fysisk": "true"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Grekisk afton med Chrysa Panagiotopoulu&amp;co</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Välkommen på grekisk afton med mat och musik.",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Strandbistron Bromarv"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Grekisk afton",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4vjdsy4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4vgo4fa",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4vgo27q/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:369/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:1/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:202/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T19:04:49.975724Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T19:04:49.975745Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-08T10:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-08T10:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "sv",
        "origin_uid": "1166",
        "accessibility_fysisk": "true"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Carolina kommer och spela musik under lunchen på Theodors</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Välkommen på lunchmusik med Carolina Wendelin!",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Restaurnnag Theodors"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Lunchmusik med Carolina Wendelin",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4vgo4fa/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4vdpg24",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4vdpfv4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:401/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:369/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:240/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "social_Högmässa",
          "link": "https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/evenemang/2022-07-17/hogmassa1",
          "language": "sv"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T18:51:46.277981Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T18:51:46.277999Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-17T09:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-17T10:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "sv",
        "origin_uid": "1166"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Högmässa i Bromarvs kyrka kl. 12 med präst Wille Westerholm och kantor Inkeri Aittola.&nbsp;</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Välkommen på Högmässa",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Ekenäsnejdens svenska församling"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Högmässa",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4vdpg24/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4vaawwi",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4vcnazm/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:243/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:147/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:401/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:369/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:1/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:206/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:146/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T18:36:41.026342Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T18:47:07.079586Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-14T14:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-14T14:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "sv",
        "origin_uid": "1166",
        "accessibility_fysisk": "true"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Välkommen på underhållning speciellt för våra minsta kunder på Skatafé!&nbsp;</p>\n<p>Terrassen fylls av magi då Trollkarl Kim Wist stiger upp på scene.</p>\n<p>Även hoppborg samt olika gårdsspel kommer att finnas tillgängliga!</p>\n<p>&nbsp;🤩</p>\n<p></p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Välkommen på trollkonster med Kim Wist och hoppborg kommer att finnas tillgängligt samt gårdsspel.",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Skatafe"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Trollkarl Kim Wist",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4vaawwi/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4vb6axm",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4vb54o4/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:369/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:1/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:240/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:202/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "social_Eftermiddagsmusik",
          "link": "https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/evenemang/2022-07-08/eftermiddagsmusik",
          "language": "sv"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T18:45:03.309510Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T18:45:03.309539Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-15T13:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-15T13:30:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "sv",
        "origin_uid": "1166"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Vokalgruppen SixNotes uppträder ikyrkan.</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Välkommen på en kort eftermiddagskonsert med a cappella-gruppen",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Ekenäsnejdens svenska församling"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Eftermiddagsmusik",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4vb6axm/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4u4l2cm",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4u4qyhq/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:369/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:240/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "social_Eftermiddagsmusik",
          "link": "https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/evenemang/2022-07-08/eftermiddagsmusik",
          "language": "sv"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "price": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T18:20:43.428710Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T18:21:27.125803Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-08T13:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-08T13:30:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "utan",
        "origin_uid": "1166"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Musik i folkmusikstil med Sofia Lindroos &amp; Irina Merenkova, violin samt Gerd Molander, sång. Fritt inträde.</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Välkommen på en kort eftermiddags konsert!",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Ekenäsnejdens svenska församling"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Eftermiddagsmusik",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4u4l2cm/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4ufsza4",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4ufsx2e/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:202/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:316/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 8514,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-07-04T16:41:10.686920Z",
          "last_modified_time": "2022-07-04T16:41:10.686936Z",
          "name": "4842-WxH.jpg",
          "url": "https://api.luckan.fi/eventimage/4842-WxH.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "kulturforum",
          "publisher": "kulturforum:",
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/image/8514/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T16:41:11.191770Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T16:41:11.191789Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-24T15:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": {
        "language": "sv",
        "origin_uid": "314"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Bachs Lilla Orgelbok III: Från pingst till evigheten + Preludium och Fuga i D-dur och Triosonata i C-dur. Luut Klaver, orgel</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Bachs Lilla Orgelbok III: Från pingst till evigheten + Preludium och Fuga i D-dur och Triosonata i C-dur. Luut Klaver, orgel",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Kristuskyrkan"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Bachs Lilla Orgelbok III: Från pingst till evigheten",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4ufsza4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "place2go_hango:aga4td4flq",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/place2go_hango:aga4td4eba/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:314/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:191/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "social_Lue lisää tapahtumasta Place2Go:n sivulla",
          "link": "https://hanko.place2go.fi/tapahtumat/11900",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "social_Läs mera om evenemanget på Place2Go",
          "link": "https://hango.place2go.fi/evenemang/11900",
          "language": "sv"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "Osallistumismaksu 20 euroa/henkilö. MobilePay tai käteinen. Lasillinen sisältyy hintaan.",
            "sv": "Osallistumismaksu 20 euroa/henkilö. MobilePay tai käteinen. Lasillinen sisältyy hintaan.",
            "en": "Osallistumismaksu 20 euroa/henkilö. MobilePay tai käteinen. Lasillinen sisältyy hintaan."
          },
          "info_url": null
        }
      ],
      "data_source": "place2go_hango",
      "publisher": "place2go_hango:place2go_hango",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 8513,
          "license": "event_only",
          "created_time": "2022-07-04T14:13:54.630605Z",
          "last_modified_time": "2022-07-04T14:13:54.630622Z",
          "name": "event_page_11900.jpg",
          "url": "https://hango.place2go.fi/images/evenemang/event_page_11900.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "place2go_hango",
          "publisher": "place2go_hango:place2go_hango",
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/image/8513/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T14:13:55.179500Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T14:13:55.179517Z",
      "date_published": "2022-07-04T17:13:00Z",
      "start_time": "2022-07-06T11:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-06T12:30:00Z",
      "custom_data": null,
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "Tervetuloa Naisten Hanko -kävelylle, joka alkaa lasillisella kuohuvaa Hangon Casinolla. Tapaamme Casinon aulassa. Kävelykierroksen aikana tutustumme naiskohtaloihin kylpyläpuistossa ja huviloihin, joissa he asuivat. Keitä he olivat, prinsessa, missi, valokuvaaja ja monet muut? Kävelemme noin kaksi kilometriä helppokulkuista maastoa. Ota hellehattu, vesipullo ja hyvää mieltä mukaan! Ystävällisesti ennakkoilmoittaudu sunnyguidehanko@gmail.com.<br>Sunny Guide Hanko järjestää tapahtuman",
        "sv": "Tervetuloa Naisten Hanko -kävelylle, joka alkaa lasillisella kuohuvaa Hangon Casinolla. Tapaamme Casinon aulassa. Kävelykierroksen aikana tutustumme naiskohtaloihin kylpyläpuistossa ja huviloihin, joissa he asuivat. Keitä he olivat, prinsessa, missi, valokuvaaja ja monet muut? Kävelemme noin kaksi kilometriä helppokulkuista maastoa. Ota hellehattu, vesipullo ja hyvää mieltä mukaan! Ystävällisesti ennakkoilmoittaudu sunnyguidehanko@gmail.com.<br>Sunny Guide Hanko arrangerar evenemanget",
        "en": "Tervetuloa Naisten Hanko -kävelylle, joka alkaa lasillisella kuohuvaa Hangon Casinolla. Tapaamme Casinon aulassa. Kävelykierroksen aikana tutustumme naiskohtaloihin kylpyläpuistossa ja huviloihin, joissa he asuivat. Keitä he olivat, prinsessa, missi, valokuvaaja ja monet muut? Kävelemme noin kaksi kilometriä helppokulkuista maastoa. Ota hellehattu, vesipullo ja hyvää mieltä mukaan! Ystävällisesti ennakkoilmoittaudu sunnyguidehanko@gmail.com.<br>Sunny Guide Hanko järjestää tapahtuman"
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": "Tervetuloa Naisten Hanko -kävelylle, joka alkaa lasillisella kuohuvaa Hangon Casinolla. Tapaamme Casinon aulassa. Kävelykierroksen...",
        "sv": "Tervetuloa Naisten Hanko -kävelylle, joka alkaa lasillisella kuohuvaa Hangon Casinolla. Tapaamme Casinon aulassa. Kävelykierroksen...",
        "en": "Tervetuloa Naisten Hanko -kävelylle, joka alkaa lasillisella kuohuvaa Hangon Casinolla. Tapaamme Casinon aulassa. Kävelykierroksen..."
      },
      "provider": {
        "fi": "Sunny Guide Hanko",
        "sv": "Sunny Guide Hanko",
        "en": "Sunny Guide Hanko"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Naisten Hanko -opastettu kävely",
        "sv": "Naisten Hanko -opastettu kävely",
        "en": "Naisten Hanko -opastettu kävely"
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://hanko.place2go.fi/tapahtumat/11900",
        "sv": "https://hango.place2go.fi/evenemang/11900",
        "en": "https://hanko.place2go.fi/tapahtumat/11900"
      },
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/place2go_hango:aga4td4flq/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4rxxfvu",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4rxw5ni/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:306/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:159/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:agawcbj6d4/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 8344,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-06-14T07:02:22.136631Z",
          "last_modified_time": "2022-06-14T07:02:22.136646Z",
          "name": "4728-WxH.jpg",
          "url": "https://api.luckan.fi/eventimage/4728-WxH.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "kulturforum",
          "publisher": "kulturforum:",
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/image/8344/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T11:00:59.962820Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T11:00:59.962838Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-28T08:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-28T10:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "utan",
        "origin_uid": "67"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Ledd Sommarseniordans i Ekenäs. Välkommen med eller utan partner. Glad och avgiftsfri motion. Bekväma skor och vattenflaska med.</p>\n<p>Arrangör och kontakt : Birgitta Herrgård 0503412654 i samarbete med Finlands Svenska Seniordansförbund.</p>\n<p>Regina Forssten 0505204397. Ledare: Kenna Holmström, tfn 040-5352142 och Birgitta Herrgård, tfn 050-3412654</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Ledd Sommarseniordans i Ekenäs. Välkommen med eller utan partner. Glad och avgiftsfri motion. Bekväma skor och vattenflaska med.\n",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Birgitta Herrgård i samarbete med Finlands Svenska Seniordansförbund."
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Ekenäs Sommarseniordans",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4rxxfvu/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4rxxdxi",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4rxw5ni/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:306/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:159/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:agawcbj6d4/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 8344,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-06-14T07:02:22.136631Z",
          "last_modified_time": "2022-06-14T07:02:22.136646Z",
          "name": "4728-WxH.jpg",
          "url": "https://api.luckan.fi/eventimage/4728-WxH.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "kulturforum",
          "publisher": "kulturforum:",
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/image/8344/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T11:00:59.464428Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T11:00:59.464445Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-21T08:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-21T10:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "utan",
        "origin_uid": "67"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Ledd Sommarseniordans i Ekenäs. Välkommen med eller utan partner. Glad och avgiftsfri motion. Bekväma skor och vattenflaska med.</p>\n<p>Arrangör och kontakt : Birgitta Herrgård 0503412654 i samarbete med Finlands Svenska Seniordansförbund.</p>\n<p>Regina Forssten 0505204397. Ledare: Kenna Holmström, tfn 040-5352142 och Birgitta Herrgård, tfn 050-3412654</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Ledd Sommarseniordans i Ekenäs. Välkommen med eller utan partner. Glad och avgiftsfri motion. Bekväma skor och vattenflaska med.\n",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Birgitta Herrgård i samarbete med Finlands Svenska Seniordansförbund."
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Ekenäs Sommarseniordans",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4rxxdxi/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4rxxche",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4rxw5ni/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:306/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:159/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:agawcbj6d4/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 8344,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-06-14T07:02:22.136631Z",
          "last_modified_time": "2022-06-14T07:02:22.136646Z",
          "name": "4728-WxH.jpg",
          "url": "https://api.luckan.fi/eventimage/4728-WxH.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "kulturforum",
          "publisher": "kulturforum:",
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/image/8344/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T11:00:59.079110Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T11:00:59.079129Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-14T08:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-14T10:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "utan",
        "origin_uid": "67"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Ledd Sommarseniordans i Ekenäs. Välkommen med eller utan partner. Glad och avgiftsfri motion. Bekväma skor och vattenflaska med.</p>\n<p>Arrangör och kontakt : Birgitta Herrgård 0503412654 i samarbete med Finlands Svenska Seniordansförbund.</p>\n<p>Regina Forssten 0505204397. Ledare: Kenna Holmström, tfn 040-5352142 och Birgitta Herrgård, tfn 050-3412654</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Ledd Sommarseniordans i Ekenäs. Välkommen med eller utan partner. Glad och avgiftsfri motion. Bekväma skor och vattenflaska med.\n",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Birgitta Herrgård i samarbete med Finlands Svenska Seniordansförbund."
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Ekenäs Sommarseniordans",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4rxxche/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:aga4rxxav4",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4rxw5ni/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:306/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:159/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:agawcbj6d4/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 8344,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-06-14T07:02:22.136631Z",
          "last_modified_time": "2022-06-14T07:02:22.136646Z",
          "name": "4728-WxH.jpg",
          "url": "https://api.luckan.fi/eventimage/4728-WxH.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "kulturforum",
          "publisher": "kulturforum:",
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/image/8344/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T11:00:58.684734Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T11:00:58.684751Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-07T08:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-07T10:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "utan",
        "origin_uid": "67"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Ledd Sommarseniordans i Ekenäs. Välkommen med eller utan partner. Glad och avgiftsfri motion. Bekväma skor och vattenflaska med.</p>\n<p>Arrangör och kontakt : Birgitta Herrgård 0503412654 i samarbete med Finlands Svenska Seniordansförbund.</p>\n<p>Regina Forssten 0505204397. Ledare: Kenna Holmström, tfn 040-5352142 och Birgitta Herrgård, tfn 050-3412654</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Ledd Sommarseniordans i Ekenäs. Välkommen med eller utan partner. Glad och avgiftsfri motion. Bekväma skor och vattenflaska med.\n",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Birgitta Herrgård i samarbete med Finlands Svenska Seniordansförbund."
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Ekenäs Sommarseniordans",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4rxxav4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "kulturforum:agawcbj6d4",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/kulturforum:aga4rxw5ni/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:306/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:159/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": {
            "fi": "0",
            "sv": "0",
            "en": "0"
          },
          "info_url": {
            "fi": "",
            "sv": "",
            "en": ""
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulturforum",
      "publisher": "kulturforum:",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4rxxav4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4rxxche/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4rxxdxi/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:aga4rxxfvu/"
        }
      ],
      "images": [
        {
          "id": 8344,
          "license": "cc_by",
          "created_time": "2022-06-14T07:02:22.136631Z",
          "last_modified_time": "2022-06-14T07:02:22.136646Z",
          "name": "4728-WxH.jpg",
          "url": "https://api.luckan.fi/eventimage/4728-WxH.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "kulturforum",
          "publisher": "kulturforum:",
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/image/8344/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-06-14T07:02:22.509289Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T11:00:58.334420Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2022-07-07T08:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-28T10:00:00Z",
      "custom_data": {
        "language": "utan",
        "origin_uid": "67"
      },
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "<p>Ledd Sommarseniordans i Ekenäs. Välkommen med eller utan partner. Glad och avgiftsfri motion. Bekväma skor och vattenflaska med.</p>\n<p>Arrangör och kontakt : Birgitta Herrgård 0503412654 i samarbete med Finlands Svenska Seniordansförbund.</p>\n<p>Regina Forssten 0505204397. Ledare: Kenna Holmström, tfn 040-5352142 och Birgitta Herrgård, tfn 050-3412654</p>\n",
        "en": ""
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": " ",
        "sv": "Ledd Sommarseniordans i Ekenäs. Välkommen med eller utan partner. Glad och avgiftsfri motion. Bekväma skor och vattenflaska med.\n",
        "en": " "
      },
      "provider": {
        "sv": "Birgitta Herrgård i samarbete med Finlands Svenska Seniordansförbund."
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "",
        "sv": "Ekenäs Sommarseniordans",
        "en": ""
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/kulturforum:agawcbj6d4/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "place2go_hango:aga4ritezm",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/place2go_hango:aga4ritdvu/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:210/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:167/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:1/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:festivaler/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:314/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:191/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:202/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "social_Lue lisää tapahtumasta Place2Go:n sivulla",
          "link": "https://hanko.place2go.fi/tapahtumat/11899",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "social_Läs mera om evenemanget på Place2Go",
          "link": "https://hango.place2go.fi/evenemang/11899",
          "language": "sv"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": null,
          "info_url": null
        }
      ],
      "data_source": "place2go_hango",
      "publisher": "place2go_hango:place2go_hango",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 8512,
          "license": "event_only",
          "created_time": "2022-07-04T09:54:54.316406Z",
          "last_modified_time": "2022-07-04T09:59:17.436175Z",
          "name": "event_page_11899.jpg",
          "url": "https://hango.place2go.fi/images/evenemang/event_page_11899.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "place2go_hango",
          "publisher": "place2go_hango:place2go_hango",
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/image/8512/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T09:54:54.811066Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T09:59:17.746923Z",
      "date_published": "2022-07-04T12:54:00Z",
      "start_time": "2022-07-30T15:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-30T15:30:00Z",
      "custom_data": null,
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan neljäs minikonsertti ulkoilmassa la 30.7. klo 18.\n<br>Paikka ilmoitetaan myöhemmin (huonolla säällä konsertti pidetään Villa Tellinassa). \n<br>\n<br>Lauluyhtyemusiikkia.\n<br>\n<br>Kesto n. 30 min. Vapaaehtoinen maksu.<br>Hanko soi ry järjestää tapahtuman",
        "sv": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan neljäs minikonsertti ulkoilmassa la 30.7. klo 18.\n<br>Paikka ilmoitetaan myöhemmin (huonolla säällä konsertti pidetään Villa Tellinassa). \n<br>\n<br>Lauluyhtyemusiikkia.\n<br>\n<br>Kesto n. 30 min. Vapaaehtoinen maksu.<br>Hanko soi ry arrangerar evenemanget",
        "en": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan neljäs minikonsertti ulkoilmassa la 30.7. klo 18.\n<br>Paikka ilmoitetaan myöhemmin (huonolla säällä konsertti pidetään Villa Tellinassa). \n<br>\n<br>Lauluyhtyemusiikkia.\n<br>\n<br>Kesto n. 30 min. Vapaaehtoinen maksu.<br>Hanko soi ry järjestää tapahtuman"
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan neljäs minikonsertti ulkoilmassa la 30.7. klo 18.\rPaikka ilmoitetaan myöhemmin (huonolla säällä kon...",
        "sv": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan neljäs minikonsertti ulkoilmassa la 30.7. klo 18.\rPaikka ilmoitetaan myöhemmin (huonolla säällä kon...",
        "en": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan neljäs minikonsertti ulkoilmassa la 30.7. klo 18.\rPaikka ilmoitetaan myöhemmin (huonolla säällä kon..."
      },
      "provider": {
        "fi": "Hanko soi ry",
        "sv": "Hanko soi ry",
        "en": "Hanko soi ry"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Hanko soi -minikonsertti IV",
        "sv": "Hanko soi -minikonsertti IV",
        "en": "Hanko soi -minikonsertti IV"
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://hanko.place2go.fi/tapahtumat/11899",
        "sv": "https://hango.place2go.fi/evenemang/11899",
        "en": "https://hanko.place2go.fi/tapahtumat/11899"
      },
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/place2go_hango:aga4ritezm/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    },
    {
      "id": "place2go_hango:aga4rhs4du",
      "location": {
        "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/place/place2go_hango:aga4rhs3aa/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:210/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:1/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:247/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:4/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:festivaler/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:2/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:3/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:314/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:191/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:230/"
        },
        {
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/keyword/kulturforum:202/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [
        {
          "name": "social_Lue lisää tapahtumasta Place2Go:n sivulla",
          "link": "https://hanko.place2go.fi/tapahtumat/11898",
          "language": "fi"
        },
        {
          "name": "social_Läs mera om evenemanget på Place2Go",
          "link": "https://hango.place2go.fi/evenemang/11898",
          "language": "sv"
        }
      ],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "price": null,
          "info_url": null
        }
      ],
      "data_source": "place2go_hango",
      "publisher": "place2go_hango:place2go_hango",
      "sub_events": [],
      "images": [
        {
          "id": 8511,
          "license": "event_only",
          "created_time": "2022-07-04T09:50:29.907807Z",
          "last_modified_time": "2022-07-04T09:58:28.459504Z",
          "name": "event_page_11898.jpg",
          "url": "https://hango.place2go.fi/images/evenemang/event_page_11898.jpg",
          "cropping": "",
          "photographer_name": null,
          "alt_text": null,
          "data_source": "place2go_hango",
          "publisher": "place2go_hango:place2go_hango",
          "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/image/8511/",
          "@context": "http://schema.org",
          "@type": "ImageObject"
        }
      ],
      "videos": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2022-07-04T09:50:30.445564Z",
      "last_modified_time": "2022-07-04T09:58:28.727724Z",
      "date_published": "2022-07-04T12:50:00Z",
      "start_time": "2022-07-21T16:00:00Z",
      "end_time": "2022-07-21T16:30:00Z",
      "custom_data": null,
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "deleted": false,
      "replaced_by": null,
      "description": {
        "fi": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan kolmas minikonsertti Villa Tellinassa (Appelgrenintie 2, Hanko) to 21.7. klo 19.\n<br>\n<br>Musisoimassa viikon pääkonsertin \"Ilta kallioilla\" taiteilijoita.\n<br>\n<br>Kesto n. 30 min. Vapaaehtoinen maksu.<br>Hanko soi ry järjestää tapahtuman",
        "sv": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan kolmas minikonsertti Villa Tellinassa (Appelgrenintie 2, Hanko) to 21.7. klo 19.\n<br>\n<br>Musisoimassa viikon pääkonsertin \"Ilta kallioilla\" taiteilijoita.\n<br>\n<br>Kesto n. 30 min. Vapaaehtoinen maksu.<br>Hanko soi ry arrangerar evenemanget",
        "en": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan kolmas minikonsertti Villa Tellinassa (Appelgrenintie 2, Hanko) to 21.7. klo 19.\n<br>\n<br>Musisoimassa viikon pääkonsertin \"Ilta kallioilla\" taiteilijoita.\n<br>\n<br>Kesto n. 30 min. Vapaaehtoinen maksu.<br>Hanko soi ry järjestää tapahtuman"
      },
      "provider_contact_info": null,
      "short_description": {
        "fi": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan kolmas minikonsertti Villa Tellinassa (Appelgrenintie 2, Hanko) to 21.7. klo 19.\r\rMusisoimassa viik...",
        "sv": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan kolmas minikonsertti Villa Tellinassa (Appelgrenintie 2, Hanko) to 21.7. klo 19.\r\rMusisoimassa viik...",
        "en": "Hanko soi -kesäkonserttisarjan kolmas minikonsertti Villa Tellinassa (Appelgrenintie 2, Hanko) to 21.7. klo 19.\r\rMusisoimassa viik..."
      },
      "provider": {
        "fi": "Hanko soi ry",
        "sv": "Hanko soi ry",
        "en": "Hanko soi ry"
      },
      "location_extra_info": null,
      "name": {
        "fi": "Hanko soi -minikonsertti III",
        "sv": "Hanko soi -minikonsertti III",
        "en": "Hanko soi -minikonsertti III"
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://hanko.place2go.fi/tapahtumat/11898",
        "sv": "https://hango.place2go.fi/evenemang/11898",
        "en": "https://hanko.place2go.fi/tapahtumat/11898"
      },
      "@id": "http://luckan.linkedevents.fi/v1/event/place2go_hango:aga4rhs4du/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent"
    }
  ]
}